Gotarên

Rezber 1, 2023


https://kurdi.geo-strategic.com/2023/10/li-ser-rojhilata-navin-u-reyen.html berdewam

Êlûn 26, 2023


https://kulturforumdusseldorf.wordpress.com/2023/09/26/azadiya-ramana-zanyari-di-ru-nezanikirina-bi-rek-u-pek-ve-de-reber-hebun/ berdewam

Êlûn 16, 2023


https://kurdi.geo-strategic.com/2023/09/kombuna-zanyaran-ji-bo-parastina-hebune.html berdewam

Gelawêj 30, 2023


https://www.youtube.com/watch?v=a_GlJ7eCH3o berdewam

Gelawêj 27, 2023


https://reberhebun.blogspot.com/2023/08/zanyar-u-civak-reber-hebun.html berdewam

Gelawêj 23, 2023


https://wordpress.com/post/zanyaran.wordpress.com/1069 berdewam

Gelawêj 20, 2023


https://kulturforumdusseldorf.wordpress.com/2023/08/20/zanyar-u-keseya-pirozbune-reber-hebun/ berdewam

Gelawêj 16, 2023


Gelawêj 7, 2023


https://zanyaran.wordpress.com/2023/08/07/1055/?fbclid=IwAR03fpbqaBJprmef0tGKOf2uIhvLFKNJuCnZjSp9R5plrJYxlP6gmxQA3h0 berdewam